iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A smile design alapelvei

A smile design alapelvei

A smile design során célunk, hogy olyan egyéni mosolyt alkossunk, ami az Ön egyéniségéhez, arcához illik, ajkával, fogaival harmonizál. NEM hollywoodi mosolyokat készítünk, ami diszharmonikus, “messziről világit”. Ez a fogorvostól és a fogtechnikustól már-már művészi igényességű odafigyelést és precizitást követel meg.

Vannak azonban olyan alapelvek, szabályosságok amelyek támpontokat adnak a tervezéskor és a megvalósításkor. Az alábbiakban megemlítünk egy párat:

Az arc horizontális harmóniája

Azt látjuk harmonikusnak, ha a pupillákon áthaladó ún. interpupilláris vonal párhuzamos az incisalis síkkal, azaz a két felső nagymetsző fog elére fektetett vonallal.  Ideális esetben ez a két sík vízszintes.

Az arc vertikalis harmóniája

Ideális esetben az arc középvonala egybeesik a két nagymetsző között átvezetett vonalon és mind a kettő függőleges.

Szimmetria

Nem létezik olyan arc, ami tökéletesen szimmetrikus lenne. Így nincs a természetben olyan fogsor sem, ami tökéletesen szimmetrikus lenne. A tökeletes szimmetria túl mesterkélt, ugyanakkor a fogak harmonikus szimmetrikus elhelyezkedésére mégis fontos törekedni.

Az ajkak horizontalis harmóniája

A metszőfogak élein és a szemfogak ill. a kismetszők csücskein átvezetett vonal mosolygáskor párhuzamos lefutású az alsó ajakkal A mosolygáskor kilátszó íny pedig a felső ajakkal párhuzamos.

A fogak harmóniája

A fogak színe, formája, mérete, felületi textúrája, elhelyezkedése mind befolyásolja a harmonikus mosolyt.

  • Galéria

  • Homeopátia